اسماعیل گرامی‌مقدم، سخنگوی حزب اعتماد ملی به ایلنا گفت: در صورتی که آیت‌الله حسن خمینی وارد صحنه انتخابات شود، قاعدتاً شور و هیجان در انتخابات ایجاد خواهد شد، سطح رقابت افزایش پیدا خواهد کرد و مشارکت حداکثری را شاهد خواهیم بود؛ به همین جهت حتماً اصلاح‌طلبان از حضور آیت‌الله حسن خمینی استقبال خواهند کرد و اصلاح‌طلبان روی ایشان اجماع خواهند داشت. وی افزود: آیت‌الله حسن خمینی به لحاظ سواد مذهبی طبق تایید بسیاری از علما و مراجع تقلید از مجتهدین مسلم در حوزه است. به لحاظ داشتن سواد سیاسی نیز تخصص دارند به گونه‌ای که آیت‌الله هاشمی رفسنجانی به ایشان لقب فیلسوف داده بودند.