علی غیاثیان، سخنگوی شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران گفت: بر اساس گزارش دریافت شده، پس از اصابت شئ انفجاری به بدنه کشتی کانتیربر ایران شهرکرد که روز چهارشنبه ۲۰ اسفندماه در آب‌های بین‌المللی در دریای مدیترانه رخ داد، آتش‌سوزی مختصری در محل انفجار ایجاد و بخشی از بدنه کشتی دچار آسیب شد. او افزود: در این حمله تروریستی خوشبختانه به هیچیک از خدمه شناور تجاری ایران آسیبی وارد نشده است .این شناور که متعلق به شرکت حمل و نقل کانتینری کشتیرانی جمهوری اسلامی است از ایران به مقصد اروپا در حرکت بوده است.