وزارت خارجه فرانسه با متهم کردن ایران به نقض حقوق بشر از احتمال تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران در این خصوص خبر داد و اعلام کرد که اتحادیه اروپا آماده است تا تحریم‌هایی را علیه نهاد‌ها و شخصیت‌های نقض‌کننده حقوق بشر در ایران وضع کند. وزارت خارجه فرانسه همچنین با طرح ادعا‌های بی‌اساس علیه جمهوری اسلامی، نسبت به شرایط حقوق بشر در ایران، به‌ویژه در زمینه آزادی بیان و مطبوعات به‌شدت اظهار نگرانی کرد.