به گزارش تایمز آو اسرائیل، اِلی کوهن، وزیر اطلاعات اسرائیل گفت: در دولت ترامپ، آمریکا از برجام خارج شد و تحریم‌ها را اعمال کرد و ما شاهد یک خاورمیانه جدید بودیم. ایران حامی تروریسم جهانی است، پس برداشتن تحریم‌ها یعنی انتقال پول بیشتر به سازمان‌های تروریستی منطقه. وی افزود: یک ایران هسته‌ای به اسرائیل آسیبی نمی‌زند. اسرائیل می‌داند چگونه از خودش دفاع کند.