جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا روز گذشته طی نامه‌ای خطاب به کنگره اعلام کرد که وضعیت اضطرار ملی علیه ایران را از 15  مارس برای یک سال دیگر تمدید می‌کند. در این نامه آمده است: «اقدامات و سیاست‌های ایران همچنان تهدیدی علیه ایالات متحده است و ازاین رو، تحریم‌ها علیه این کشور به منظور مقابله با این تهدیدات می‌بایست حفظ شود.» گفتنی است برای اولین بار بیل کلینتون، در مه 1995 فرمان اجرایی 12957 را صادر کرده بود که به موجب آن، ایران یک تهدید علیه ایالات متحده شناخته و بر همین اساس تحریم‌ می‌شد. پس از او، همه روسای جمهور بعدی این فرمان را تمدید کرده‌اند.