حجت‌الاسلام سیدرضا اکرمی، عضو جامعه روحانیت مبارز درباره انتخابات ریاست جمهوری 1400 به ایسنا گفت: کاندیداهای ۱۴۰۰ بدانند که سر سفره چرب و نرم و حاضرآماده‌ای نخواهند نشست و مشکلات به جای خود باقی است. وی با بیان اینکه کاندیدای ریاست‌جمهوری برای رسیدن به مقبولیت باید درک درستی از وضعیت امروز ایران داشته باشد، افزود: او باید بداند که ایران در ۱۴۰۰ در چه وضعیتی است. ما هم کرونا، هم تحریم، هم ‌کمبود اشتغال و هم اقتصاد بیمار و مشکلات مسکن داریم. پس کاندیدای ۱۴۰۰ باید با عنایت به همه این مشکلات پا به عرصه رقابت بگذارد.