حسین ذوالفقاری، معاون امنیتی انتظامی وزیر کشور درباره حمله تروریستی دو روز پیش به خودروی کارکنان مهندسی سپاه در سراوان، گفت: در جریان این حمله، دو نفر از همکاران سپاه زخمی شدند و سرنوشت یکی از نیروها نیز هنوز مشخص نیست و در حال پیگیری وضعیت وی هستیم. البته بعید است که این شخص ربوده شده باشد، اما نتیجه قطعی هنوز اعلام نشده است.