به گزارش ایرنا، «دریا اورس»، سفیر ترکیه در تهران در ارتباط با سخنان غیرقابل قبول وزیر کشور ترکیه در خصوص حضور عناصر پ ک ک در خاک ایران به وزارت امور خارجه احضار و مراتب اعتراض رسمی کشورمان به وی ابلاغ شد. در این دیدار اظهارات سفیر ترکیه در عراق نیز غیر موجه خوانده شده و مورد انتقاد قرار گرفت.