محمود صادقی، نماینده مجلس دهم در توئیتی از نتیجه حکم خود بابت توهین به آملی لاریجانی، رئیس سابق قوه قضاییه خبر داد. وی نوشت: «پس از پذیرش تقاضای اعاده دادرسی اینجانب، شعبه ۶۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، ضمن تایید حکم قبلی مجازات‌ها را کاهش داد؛ ۳ ماه حبس بابت اهانت به رئیس سابق قوه قضاییه، ۸ ماه بابت تمرد در برابر ماموران دادستانی و ۴ میلیون جزای نقدی بابت نشر اکاذیب.»