انور قرقاش، مشاور دیپلماتیک رئیس دولت امارات با تاکید بر مسیر دیپلماتیک امارات با تهران گفت که ایجاد اولویت دولت جو بایدن در حرکت بر مدار دیپلماسی با ایران درست است. به گزارش روزنامه نشنال امارات، قرقاش در موسسه بروکینگز تصریح کرد که به غیر از دیپلماسی، امارات هیچ گزینه دیگری را در مواجهه با ایران نمی‌بیند. وی نسبت به برنامه موشکی ایران و سیاست ایران در منطقه ابراز نگرانی کرد اما در عین حال تهدیدهای مقام‎های رژیم صهیونیستی برای استفاده از گزینه نظامی در برابر ایران را بسیار خطرناک دانست.