محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در نطق پیش از دستور جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی، گفت: در نتیجه این فرآیند و رایزنی‌های صورت گرفته، خوشبختانه دولت با اعمال بخشی از اصلاحات مورد نظر مجلس در بودجه یک گام در تعامل با مجلس به نفع مردم برداشت و مجلس هم چندین گام برداشت و از بخشی از اصلاحات مدنظر خود چشم‌پوشی کرد. وی افزود: آنچه امروز پیش روی ماست، بودجه مطلوب مجلس نیست اما با توجه به ظرفیت‌های اجرایی و در تعامل با دولت حداکثر اصلاحات ممکن به نفع معیشت مردم در آن اعمال شده است.