در مجمع عمومی نوزدهمین کنگره حزب مردم سالاری با حضور ۴۵۰ نفر عضو دارای حق رای از سراسر کشور، ابتدا اعضای شورای مرکزی و هیات داوری از میان ۶۰ داوطلب این حزب انتخاب شدند. سپس با رای مستقیم اعضای کنگره و به اتفاق آرا «مصطفی کواکبیان» برای دهمین بار به عنوان دبیرکل این حزب و نامزد حزب مردم‌سالاری در انتخابات ریاست جمهوری آینده انتخاب شد. گفتنی است کواکبیان طی ۱۸ سال گذشته دبیرکلی حزب مردم‌سالاری را برعهده داشته است.