به گزارش تسنیم، سید کریم حسینی، رئیس مجمع نمایندگان خوزستان با اشاره به انتصابات روز آخر استانداری غلامرضا شریعتی، استاندار سابق خوزستان که به تازگی حکم ریاست او بر سازمان استاندارد صادر شده، گفت: «استاندار جدید خوزستان مخالفت خود با انتصابات دقیقه نود آقای شریعتی را اعلام کرده و قول دادند که این احکام را ملغی کنند.» به دنبال آن روابط عمومی استانداری خوزستان اعلام کرد: «هیچ انتصابی در روزهای اخیر شتابزده و یا خارج از قانون و عرف اداری نبوده است.»