محمدعلی نمازی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران شورای سازندگی گفت: گزینه اول حزب کارگزاران برای انتخابات ریاست جمهوری محسن هاشمی است و حزب پایبند به خروجی نهاد اجماع‌ساز اصلاح‌طلبان بوده و از ائتلاف تبعیت می‌کند. وی در پاسخ بر اینکه خود محسن هاشمی گفته که برای ورود به انتخابات قانع نشده، اظهار کرد: محسن هاشمی، رئیس شورای مرکزی است و در تصمیمات کمیته سیاسی بسیار موثرند و قطعا از تصمیم حزب پیروی خواهند کرد. نمازی افزود: محمدجواد ظریف هم از کاندیداهای احتمالی حزب است.