دبیر کل جبهه پایداری نحوه تعیین جایگزین علامه مصباح و ساز و کار این تشکل سیاسی برای ورود به عرصه انتخابات را تشریح کرد.

به گزارش تسنیم، صادق محصولی، در این خصوص با اشاره به اینکه شورای فقها از اول تاسیس، رکن رکین تشکیلات پایداری بود و همواره سه نفر فقیه ربانی و انقلابی بر تصمیمات و عملکرد این جبهه نظارت داشتند، گفت: پس از رحلت عزیز سفر کرده حضرت آیت‌الله مصباح یزدی (ره)، شورای مرکزی با مشورت دو فقیه دیگر در صدد جایگزین ایشان است؛ همچنان که پس از رحلت حضرت آیتالله خوشوقت رضوان‌الله تعالی علیه که یکی از اولین فقهای جبهه پایداری بودند، فقیه ربانی و انقلابی دیگری جایگزین ایشان شد.

دبیر کل جبهه پایداری با ارائه گزارشی درباره وضعیت این تشکل سیاسی افزود: جبهه پایداری از اول تاسیس روی جوانان حساب ویژه‌ای باز کرده و در مجمع اخیر هم، وزن جوانان انقلابی در ترکیب جدید شورای مرکزی ارتقاء پیدا کرد. این خود یک اقدام عملی در جهت پیاده کردن منویات مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب از بُعد تشکیلاتی است به نحوی که اکنون بیش از نیمی از اعضای شورای مرکزی و هیأت بازرسی را جوانان تشکیل می‌دهند.

نحوه ورود جبهه پایداری به انتخابات ۱۴۰۰

وی با اشاره به نحوه‌ ورود و نگاه جبهه پایداری به انتخابات سال ۱۴۰۰ و تعامل با دیگر گروه‌های سیاسی، گفت: ما در جبهه پایداری مدلی را برای همکاری، تعامل و وحدت با دیگر تشکل های انقلابی پیش‌بینی و ارائه کرده‌ایم که دارای چهار مرحله است.

محصولی در همین زمینه افزود: مرحله اول اینکه هیچ گونه تخریبی نسبت به همدیگر صورت نپذیرد و در ارتباطات و مصاحبه‌ها به دنبال هم‌افزایی و نزدیکی هر چه بیشتر گفتمانی باشیم. در مرحله‌های دوم و سوم وحدت در ترویج گفتمان انقلاب و تعریف شاخص‌هایی مبتنی بر گفتمان است که ما را به نامزد یا نامزدهای اصلح رهنمون می‌کند.

وی افزود: مطمئناً شاخص‌های مبتنی بر گفتمان انقلاب اسلامی زمینه‌ساز وحدت بیش از پیش است و اشتراک و وحدت در شاخص‌ها می‌تواند به وحدت نهایی منجر شود.

دبیر کل جبهه پایداری در توضیح مرحله چهارم این روند گفت: در مرحله چهارم انتخاب نامزد یا نامزدهای اصلح بر مبنای شاخص‌های تعریف شده و وحدت روی این نامزدها برای انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا است.

وی با بیان اینکه مهمترین موضوع در گفتمان انقلاب اسلامی برای حل مشکلات امروز کشور بحث و گفتمان عدالت است، تصریح کرد: با تاکید بر مولفه عدالت در گفتمان انقلاب اسلامی مولفه‌های دیگری مانند کارآمدی و فسادستیزی را هم به همراه خواهیم داشت.