جمال عرف، رئیس ستاد انتخابات کشور، در گفت‌وگویی تفصیلی درباره انتخابات ۱۴۰۰ گفت: بر اساس بخشی از نظرسنجی‌ها افرادی که قطعاً گفتند به انتخابات ورود می‌کنند یک‌سوم کسانی هستند که مورد سوال قرار گرفتند؛ به مرور که جلو می‌رویم، به نظر می‌آید که این عدد در حال افزایش است اما روند کُندی دارد. وی افزود: آرا نظرسنجی‌ها متفاوت است و بعضی از نظرسنجی‌ها به صورت تلفنی گرفته می‌شود که یک اندازه اعتبار دارد و برخی دیگر با نمونه‌گیری‌های دقیق‌تر نظرسنجی می‌کنند.