خبرگزاری دولتی ترکیه (آناتولی) فیلمی را منتشر کرده که می‌گوید مربوط به لحظه بازداشت کارمند کنسولگری ایران در ترکیه است. به گفته آناتولی، این فرد «محمدرضا ناصرزاده»، کارمند کنسولگری ایران در استانبول است که هنگام خروج از ترکیه، در فرودگاه استانبول بازداشت و به خودروی پلیس ترکیه منتقل می‌شود. آناتولی دلیل بازداشت وی را احتمال ارتباط با قتل مسعود مولوی وردنجانی، یک شهروند ایرانی در ترکیه دانسته است. پیش از این روزنامه صباح ترکیه، نوشته بود که محمدرضا ناصرزاده، ۴۳ ساله، متهم به تهیه مدارک جعلی برای علی اسفنجانی، طراح اصلی قتل مسعود مولوی است.