محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص بررسی FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام به موج‌رسا گفت: بررسی‌های مجمع در خصوص FATF در حال انجام است. وی در مورد زمان اعلام نتیجه بررسی‌ها نیز تصریح کرد: نتایج بررسی‌های مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد FATF تا پایان اسفند اعلام می‌شود. گفتنی است مهلت بررسی لوایح مربوط به FATF با نامه رئیس جمهور به رهبر انقلاب و ارجاع ایشان به مجمع تمدید شده است. در همین ارتباط لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهور اعلام کرد که دولت برای تامین نظر مجمع، راهکار جدیدی ارائه کرده است.