محمدحسین فرهنگی، سخنگوی هیأت رئیسه مجلس گفت: قانون انتخابات ریاست جمهوری به طور کامل رد نشده اما نسبت به برخی مواد آن از سوی شورای نگهبان ایراداتی مطرح شده که قابل حل شدن است. وی افزود که این قانون به انتخابات ۱۴۰۰ خواهد رسید. گفتنی است هشت روز پیش جمال عرف، رئیس ستاد انتخابات وزارت کشور با بیان اینکه شورای نگهبان ایراداتی به طرح مجلس گرفته و اصلاح و بازگشت آن به شورای نگهبان و بررسی مجدد آن زمان‌بر است، گفته بود که به نظر می‌رسد این قانون به انتخابات 1400 نرسد.