اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور در حاشیه جلسه هیأت وزیران درباره رد کلیات لایحه بودجه در مجلس، گفت: یکی از کارهای مجلس بررسی لایحه بودجه است و وقتی کلیات رد می‌شود یعنی به خوبی نتوانستند مدیریت کنند. وی افزود: من ۶ بهمن ماه، ساعت ۱۰ و نیم صبح نامه‌ای خدمت مقام معظم رهبری نوشتم و مقداری از مسائل بودجه را خدمت ایشان گفتم، ساعت ۱۳:۳۰ از دفتر به ما زنگ زدند که آقا پاسخ را دادند؛ گفتند می‌توانید بیایید بگیرید. پاسخ خطاب به آقای قالیباف بود برای اینکه به مسائل توجه شود. وی ادامه داد: اگر بعد از همان نامه یک جلسه‌ای با دولتی‌ها گذاشته بودند مسائل حل می‌شد.