امیردریادار حمزه علی کاویانی، جانشین فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران توسعه سواحل مکران و ایجاد قدرت دریایی در سواحل مکران و شمال اقیانوس هند را از وظایف مهم این نیرو عنوان کرد و گفت: نیروی دریایی ارتش با عملیاتی کردن تدابیر مقام معظم رهبری توانسته در منطقه شمال اقیانوس هند حضوری مؤثر داشته باشد.