آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل در کنفرانسی خبری درباره احتمال میانجی‌گری‌اش میان ایران و آمریکا، از دو کشور خواست تا از بن‌بست فعلی بر سر توافق هسته‌ای خارج شوند. وی گفت: کارهای زیادی باید انجام شود اما انتظار راه‌حل سریع ندارم. گوترش ادامه داد: واضح است که دشواری‌ها و موانعی وجود دارد. مسائل پیچیده‌تر شده‌اند چراکه آمریکا توافق را ترک و اقدامات بیشتری اتخاذ کرد. در این زمان ایران نیز گام‌هایی برای توسعه توانایی‌های هسته‌ای خود برداشته است.