علی مطهری، نماینده تهران در مجلس دهم، در صفحه توئیتری خود نوشت: «عجیب است که آقای حداد عادل نگران است که با کاهش قیمت ارز و بهبود معیشت مردم که نتیجه رفتن ترامپ و احتمال احیای برجام است، مردم با انتخابات آشتی کنند و در نتیجه نامزد مورد نظر ایشان رأی نیاورد؛ یعنی حاضرند به قیمت قهر اکثر مردم با انتخابات قدرت را به دست گیرند.» حدادعادل اخیرا گفته بود که مسلما نظام سلطه راضی نیست ما در انتخابات ۱۴۰۰ دولتی از جنس مجلس داشته باشیم، بنابراین بعید نیست که مقداری ارز آزاد کنند و قیمت ارز و سکه پایین بیاید.