محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور در پاسخ به اینکه آیا دولت پیش‌شرطی برای مذاکره احتمالی با آمریکا در قالب برجام، به این کشور ارائه کرده است، به تسنیم گفت: آن چیزی که ما مطرح می‌کنیم این است که باید هر آنچه در دولت ترامپ اتفاق افتاده به قبل از دولت ترامپ برگردد. ما روی این جدی هستیم. باید تمامی تحریم‌ها،‌ انواع و اقسام تحریم‌های شرکت‌ها و افراد که در این زمینه مورد تحریم قرار گرفتند به قبل از دوره ترامپ برگردد. ما روشن و شفاف اعلام کردیم که سیاست ما در دوره جدید، «تعهد در برابر تعهد» و «اجرا در برابر اجرا» خواهد بود.