محسن هاشمی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی در کنگره حزب ندای ایرانیان انتخابات ریاست جمهوری 1400 را یک دوراهی مهم برای آینده ایران دانست و گفت: ما در یک دو راهی هستیم؛ یک مسیر ونزوئلا شدن است که تداوم عدم سرمایه‌گذاری و تورم رکودی ادامه‌دار است و راه دوم آغاز یک مسیر سازندگی و رونق شبیه اتفاقی که پس از جنگ هشت ساله رخ داد؛ با این تفاوت که در این مسیر خطر کاهش قیمت نفت نیز وجود ندارد و می‌توان برای یک دهه رونق اقتصادی را تجربه کرد.