مهدی کروبی در نامه‌ای خطاب به الیاس حضرتی، قائم مقام حزب اعتماد ملی، استعفای خود را اعلام کرد. وی در این نامه به دو نامه پیشین خود در ششم دی ماه ۱۳۹۵ و نهم خرداد ماه ۱۳۹۷ مبنی بر استعفا از دبیرکلی حزب اعتماد ملی و همچنین به تصمیم اخیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب وزارت کشور در مورد رد صلاحیت او و سه عضو دیگر حزب اشاره کرده است. کروبی در بخشی این نامه تاکید کرده که کار حزبی کار جمعی است و قائم به فرد نیست.