سخنگوی وزارت برق عراق گفت: به دنبال تنوع در منابع برای واردات گاز هستیم اما تاکنون فقط از ایران پیشنهاد، دریافت کرده‌ایم. به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری عراق، احمد موسی در مورد واردات گاز برای تامین نیازهای عراق گفت: ما در تلاش برای رفع بحران انرژی در عراق هستیم اما برای رفع نیازهای گازی خود فقط از ایران پیشنهاد واردات گاز داشته‌ایم.