محسن هاشمی در نامه‌ای سرگشاده به خواهرش فائزه هاشمی نوشت: «می‌دانم که در سال‌های اخیر برخوردهای نادرستی با تو، خانواده و فرزندت شده که شاید باعث کشاندن تو به تندروی و خارج شدن از مشی میانه‌روی پدر گردیده، ولی این دلیل نمی‌شود که به رییس جمهور کشور بیگانه امید ببندی و دم از استقلال بزنی! ازتو صمیمانه تقاضا دارم صحبتهای خود را اصلاح و از این موضع عذرخواهی کنی.» فائزه هاشمی اخیرا گفته است که دوست داشته ترامپ رأی می‌آورده تا شاید به خاطر فشارهایی که می‌آورده، تغییر سیاستی در ایران رخ می‌داد.