فائزه هاشمی، دختر آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در خصوص انتخابات اخیر آمریکا به انصاف‌نیوز گفت: دوست داشتم ترامپ رأی بیاورد، چون فشارها می‌توانست ایران را مجبور به تغییر سیاست کند. وی ادامه داد: به خاطر همین فشارهایی که می‌آورد، بالاخره شاید یک تغییر سیاستی اتفاق بیافتد. شاید اگر فشارهای آقای ترامپ ادامه پیدا می‌کرد، بالاخره ما مجبور می‌شدیم یک تغییر سیاست‌هایی را داشته باشیم. وی توضیح داد: این تغییر سیاست‌ها حتما به نفع مردم می‌توانست اتفاق بیافتد. دموکرات‌ها کمی شُل و وِل هستند. یعنی با آمدن دموکرات‌ها این موضع خطای ما بیشتر تقویت می‌شود، امیدوارم نشود ولی چنین چشم‌اندازی دارد.