یک فعال رسانه‌ای با انتشار پیامی در توئیتر از طرح شکایت صدا و سیما علیه خود خبر داد. فرید مدرسی در حساب توئیتر خود نوشت: «صدا و سیما از من شکایت کرد. این نهاد عریض و طویل آنقدر بی‌توجه به ضعف و ناکارآمدی خود است که اندک انتقاد و خبر و نظر را برنتافته و شکایت کرده. اما شکایت خللی بر پایبندیم به قانون و دفاع از منافع عمومی ایجاد نکرده و به رغم حضور مدیران توانا، معتقدم آقای علی‌عسگری مدیری ناتوان است.»