‌به گزارش برنا، فیض‌الله عرب‌سرخی، چهره سیاسی اصلاح‌‌طلب و مدیرکل حراست وزارت ارشاد در دولت میرحسین موسوی با اشاره به اتهام‌زنی اخیر کیهان به اصلاح‌طلبان مبنی بر همکاری محمد خاتمی و سران اصلاحات با اسرائیل، گفت: طی سال‌های اخیر، تعداد زیادی از افراد از درون نهادهای مختلف با صدا و بی صدا دستگیر شدند، محکوم شدند و به زندان رفتند که اتهامشان نیز جاسوسی برای اسرائیل بود. حال اگر اصلاح‌طلب شناسنامه‌داری هم برای اسرائیل جاسوسی کرده را مطرح کنند و در دادگاه محاکمه کنند و اسناد جاسوسی‌اش را به مردم نشان داده و ارائه دهند.