سردار محمدرضا نقدی، معاون هماهنگ‌کننده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تاکید بر اینکه صاحبان شرکت‌های تولید کننده واکسن کرونا کسانی هستند که معتقدند جمعیت مردم دنیا زیاد است و باید ۲۰ درصد از جمعیت دنیا کاسته شود، گفت: بر اساس اسنادی که وجود دارد این موسسات خود ویروس را دست‌کاری و آلوده کرده‌اند؛ در این شرایط چگونه می‌توان به آنها اعتماد کرد؟ من اعتماد نمی‌کنم. وی در خصوص توصیه به پاسداران در زمینه پرهیز از مصرف واکسن‌های خارجی کرونا، افزود: اگر من بخواهم خطاب به همه مردم حرفی بزنم به دخالت در کار وزارت بهداشت و درمان متهم می‌شوم، اما حوزه مسئولیت من پاسدارانی است که با من کار می‌کنند.