سمیه محمودی، سخنگوی کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس از ممنوعیت دریافت نمایندگان مجلس از هرگونه هدیه از دستگاه‌ها بر اساس مصوبه امروز این کمیسیون خبر داد و گفت: هرگونه مال، امتیاز، تخفیف در کالا و خدمات و اعطای تسهیلات مازاد یا خارج از ضوابط قانونی در این قانون تحت عنوان هدیه محسوب می‌شود. وی افزود: هر نماینده‌ای که اقدام به دریافت هدیه از دستگاهی کرد باید این موضوع را در سامانه رسمی مجلس به ثبت برساند؛ لذا این موضوع خود نوعی بازدارنگی در دریافت هدایا ایجاد می‌کند.