عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در نشست بررسی ابعاد حقوقی-سیاسی ترور شهید سردار سلیمانی با اشاره به مصونیت سران کشورها از تعقیب قضایی بر اساس حقوق بین‌الملل گفت: پیگیری قضایی جنایت سران رژیم آمریکا به ویژه شخص دونالد ترامپ به خاطر صدور دستور شهید سردار سلیمانی در دادگاه‌های بین‌المللی اقتضائات خاص خودش را دارد و بحث مصونیت سران دولت‌ها از تعقیب قضایی مانع از این موضوع است اما نظر برخی کارشناسان بین المللی این است که بعد از اتمام دوران ریاست جمهوری ترامپ شاید این امکان فراهم شود.