مجتبی توانگر، عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ١۴٠٠ در نامه‌ای به رئیس مجلس با طرح برخی ایرادات نسبت به گزارش تفریغ بودجه سال ٩٨ که از سوی دیوان محاسبات به مجلس ارائه شده، نوشت: «طبق اصل ۵۵ قانون اساسی، گزارش تفریغ بودجه باید در اختیار عموم قرار گیرد. یعنی نه فقط در اختیار نمایندگان مجلس، بلکه هر فردی از آحاد ملت که خواست، حق دارد به متن کامل گزارش تفریغ بودجه دست یابد، اما متاسفانه گزارش تفریغ بودجه، بخش مهمی از آن را که به درآمدهای نفت و گاز ارتباط دارد، محرمانه کرده است.»