محمد صفایی دلوئی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با مهر با اشاره به برخی از اظهارات دولتمردان درباره منوط بودن خرید واکسن کرونا به تصویب لوایح FATF گفت: برخی آب خوردن مردم را به مذاکره با آمریکا و تصویب برجام گره زدند و امروز با گروگان گرفتن سلامت مردم به دنبال تصویب لوایح FATF هستند. اگر واقعا واکسنی وجود دارد، قابلیت خرید آن نیز وجود دارد و وصل کردن خرید واکسن به FATF خیانت به کشور و مردم است. در گذشته نیز با اجرای برخی از تعهدات پروتکل‌های الحاقی با شناسایی دانشمندان هسته‌ای توسط دشمنان شروع به ترور آنها کردند و بسیاری فقط تماشاگر شدند.