یوسف العتیبه، سفیر امارات در آمریکا به نشریه پولیتیکو گفت: در زمان عقد توافق هسته‌ای در سال ۲۰۱۵ مقامات آمریکایی طوری رفتار می‌کردند که انگار باید یکی را از میان متحدان اروپایی و شرکای خاورمیانه‌ای خود انتخاب کنند. وی با تاکید بر «غلط بودن» این کار آمریکا گفت: واشنگتن باید روابط قویش را با تمام شرکایش در اروپا و خاورمیانه حفظ کند و با هر دو گروه در پای میز مذاکره با ایران حاضر شود.

عبدالله الخلیفه، سفیر بحرینی نیز با تاکید بر اینکه کشورش از دخالت‌های ایران در امور داخلیش به ستوه آمده است‌، افزود: برای ما مهم است که بخشی از گفت‌وگوها با ایران باشیم.