دادگاه رسیدگی به پرونده حسام‌الدین آشنا، مشاور رئیس‌جمهوری و رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک که با دو اتهام نشر اکاذیب و با شکایت معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور و همچنین شکایت سرپرست دادسرای فرهنگ و رسانه به عنوان مجرم سیاسی مطرح شده بود،  دوم آذرماه به ریاست قاضی محمدی کشکولی و با حضور هیات منصفه جرایم مطبوعاتی و سیاسی برگزار شد. هیات منصفه رسیدگی، به اتفاق آرا، آشنا را در هر دو مورد اتهامی، مجرم و همچنین مستحق تخفیف شناخت. بر اساس حکم صادره از شعبه 9 دادگاه کیفری یک تهران  حسام‌الدین آشنا به جزای نقدی محکوم شد.