فرانسوا-فیلیپه شامپین، وزیر خارجه کانادا در مصاحبه‌ای با بی‌بی‌سی فارسی، با بیان اینکه 138 نفر از 176 قربانی هواپیمای اوکراینی، تابعیت یا اقامت کانادا را داشتند یا به نحو دیگری با کانادا مرتبط بودند، گفت که اگر خانواده‌‌های این افراد از روند پیگیری پرونده و محاکمه  عاملان و جبران خسارت راضی نباشند، این کشور قطعا پرونده را به سازمان بین‌المللی هوانوردی غیرنظامی ارجاع خواهد داد و اضافه کرد اگر آنجا نتیجه حاصل نشود کانادا آماده است از ایران به دیوان بین‌المللی دادگستری شکایت کند.