به گزارش قم آنلاین، عده‌ای از طلاب در اعتراض به حسن روحانى، رئیس‌جمهور مقابل در فیضیه قم تجمع کردند. شعار این تجمع، برائت روحانیت از روحانی بود. سرکرده این جمع خطاب به روحانى گفت: مردم براى رفع تحریم‌ها به شما راى دادند، نه مذاکره با شیطان!