هلگا اشمید، هماهنگ‌کننده کمیسیون مشترک  برجام در پایان هفدهمین نشست این کمیسیون با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: «مشارکت‌کنندگان در پرتو چالش‌های موجود، درباره همکاری در خصوص حفظ برجام و نحوه اطمینان حاصل کردن از اجرای کامل و موثر آن از سوی تمامی طرفین بحث کردند. همچنین مشارکت‌کنندگان درخصوص برگزاری یک نشست غیررسمی وزاری امور خارجه دولت‌های عضو برجام در تاریخ اول دی ۱۳۹۹ بصورت ویدئوکنفرانسی، توافق کردند.»