اویل پرایس در تحلیلی به افزایش فروش نفت ایران در سال آینده پرداخت‌. به گزارش ایلنا به نقل از اویل پرایس، بر اساس لایحه بودجه ایران به نظر می‌رسد ایران از افزایش فروش نفت خود در سال آینده مطمئن است. بر اساس لایحه بودجه، ایران از فروش ۲.۳میلیون بشکه در روز نفت بهره‌مند می‌شود. این در حالی است که این رقم از زمان خروج ترامپ از برجام برای ایران قابل دسترسی نبوده است‌.