در پی بیانیه اخیر اتحادیه اروپا و وزارت خارجه فرانسه مبنی بر محکومیت اعدام روح‌الله زم، سفیر آلمان در ایران به عنوان نماینده اتحادیه اروپا و فیلیپ تیه‌بو، سفیر فرانسه در ایران به وزارت خارجه احضار شد. مدیرکل اروپای وزارت خارجه، مندرجات بیانیه‌های اخیر اتحادیه اروپا، آلمان و فرانسه را قویا محکوم کرده و آن را به عنوان دخالت در امور داخلی ایران، غیرقابل قبول دانست و مراتب اعتراض رسمی جمهوری اسلامی ایران به آنان ابلاغ شد.