محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره موضوع پرداخت غرامت هواپیمای اوکراینی در لایحه بودجه 1400 اظهار داشت: «این اخبار یکسری گمانه‌زنی بود وگرنه هنوز درباره پرداخت غرامت به جمع‌بندی نرسیده‌ایم که بخواهیم اعداد و ارقامی برای آن مشخص کنیم.» چندی پیش معاون حقوقی رئیس‌جمهوری خبر داد که پرداخت غرامت هواپیمای اوکراینی از محل صندوق توسعه ملی پیش‌بینی شده است. چند هفته بعد با تقدیم لایحه بودجه 1400 به مجلس مشخص شد که پرداخت این غرامت از صندوق توسعه، از بودجه حذف شده است.