محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در دیدار جوزپه پرونه، سفیر ایتالیا در تهران با اشاره به بیانیه اخیر سه کشور اروپایی در جریان قانون اقدام راهبردی رفع تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران گفت: بیانیه سه کشور اروپایی که خواسته بودند دولت ما این قانون را اجرا نکند، باعث تعجب شد، این سه کشور اروپایی که بر دموکراسی و تعهدات قانونی تاکید دارند، کار ناپسند و عجیبی کردند. وی با بیان اینکه ایتالیا نباید اجازه دهد سه کشور دیگر به نمایندگی از اروپا صحبت کنند، تاکید کرد: قانون جدید مصوب مجلس به معنای خروج از برجام نیست.