محمدجواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه در زمان آملی لاریجانی و معاون وزارت خارجه در دهه 60، در واکنش به احتمال بازگشت آمریکا به برجام گفت: یک نکته مهم وجود دارد و این است که هروقت آقایان برگردند ماهم برمی گردیم مثل اینکه ما خیلی معطلیم، یعنی ما را شش، هفت سال علاف کردند و حالا ما چند قدم مختصر برداشتیم و هر وقت برگردند ما باید برگردیم؟ چرا همچین حرفی می‌زنید؟ ما مگر علاف آن‌ها هستیم؟! ما مگر مسخره آن‌ها هستیم؟! غلط کردند بیرون رفتند؛ ما هرگز نباید برگردیم. باید تمام تعهداتمان را تعلیق کنیم.