محمود واعظی، رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور با بیان اینکه مذاکرات برجام ‌قبلا انجام شده و مراحل خود را طی کرده است، گفت: مذاکرات جدیدی برای برجام صورت نمی‌گیرد. مذاکرات برجام ‌قبلا انجام شده و مراحل خود را طی کرده است. آمریکا به تعهدات خود عمل نکرده و مهم‌ترین شرط ما این است که تعهدات کشورها باید در برجام برای همه محترم شمرده شود. وی همچنین اظهار کرد: بر‌داشت از دولت بایدن بر اساس اظهارات افراد احتمالی در کابینه بایدن بوده و این بر بازار دلار و‌ سکه اثر گذاشته است.