پروانه سلحشوری، نماینده مجلس دهم در گفتگویی درباره حضور زنان در عرصه سیاست گفت: زنان را به شدت مورد تمسخر قرار می‌دهند در حالی که کسانی چون آقای قالیباف واژه‌های اشتباهی چون «آریزونا» را می‌گوید «آرزو اینا»، اما مورد تمسخر قرار نمی‌گیرند. او همچنین با تاکید بر اینکه احزاب باید به زنان پروبال دهند، با طرح این سوال که چرا کارگزاران فائزه هاشمی که زن توانمندی است را برای حضور در انتخابات معرفی نکردند، افزود: در واقع احزاب هم ملاحظاتی دارند.