علی عبداللهی، رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه خبر داد که در ماه‌های اخیر ۱۲ نفر از کارکنان دستگاه قضا در بخش‌های مختلف به اتهام ارتشاء دستگیر و همچنین ۱۸ نفر از وکلایی که در بخش‌های مختلف قضایی برای اعمال نفوذ در پرونده‌ها با پرداخت رشوه تلاش می‌کردند بازداشت شدند. وی افزود: در همین زمینه یک کارچاق‎کن حرفه ای که به صورت علنی در مقابل یکی از مجموعه‌های قضایی فعالیت داشت، دستگیر شد.