احمد مومنی، سخنگوی هیأت منصفه جرایم مطبوعاتی و سیاسی گفت: حسام‌الدین آشنا به عنوان متهم جرم سیاسی بابت دو مورد اتهام نشر اکاذیب با شکایت معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور و همچنین شکایت سرپرست دادسرای فرهنگ و رسانه، به اتفاق آرا مجرم، اما مستحق تخفیف شناخته شد.